John Kristensen - prezes zarządu Sjaelso Poland

Kryzys zakończył się, ale rynek nie wrócił do tak dobrej koniunktury, z jaką mieliśmy do czynienia w latach 2006 – 2007. Firmy są teraz bardziej ostrożne w podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach i uważniej obserwują rynek. Jednak, biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnim czasie największą popularnością wśród inwestorów z rynku nieruchomości komercyjnych cieszył się sektor handlowy, któremu przypadło ponad 50 procent całkowitego wolumenu transakcji, można już chyba z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Ożywienie na rynku inwestycyjnym zachęciło deweloperów do odmrożenia kilku zawieszonych na czas kryzysu projektów. W budowie mamy obecnie 850 tysięcy metrów kwadratowych GLA z terminem ukończenia na lata 2011-2013. Myślę jednak, że nowe, dobrze przemyślane formaty z dobrą lokalizacją, właściwym tenant mix oraz wysokimi walorami architektonicznymi i estetycznymi, mają wreszcie szansę realizacji i sukcesu. Dlatego również my kontynuujemy wcześniej rozpoczęte projekty i planujemy kolejne inwestycje. Polska w najbliższych latach będzie dla Sjaelso jednym z priorytetowych rynków.

Przez najbliższe miesiące będziemy skupieni na budowie galerii handlowej Porto 55 w Elblągu, której otwarcie nastąpi pod koniec 2012 roku. Ponadto realizujemy dwa projekty biurowe w Warszawie o łącznej powierzchni najmu 45 tysięcy metrów kwadratowych oraz projekt mieszkaniowy Scandinavian House obejmujący 600 mieszkań, którego pierwszy etap został już z sukcesem ukończony.