Rank Progres poinformował w komunikacie, że na wypłatę dywidendy przeznaczy 11,1 mln zł netto. Na kwotę tę składa się blisko 5,4 mln zł zysku netto wypracowanego w roku 2010 oraz ponad 5,7 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na nie później niż 31 grudnia 2011 roku.

„Podczas ZWZ zdecydowano o podjęciu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy, a także o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi na GPW. WZA wyraziło również zgodę na dematerializację akcji serii D” – czytamy w komunikacie.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy. W latach 2001 – spółka oddała do użytku 23 wielkopowierzchniowe centra handlowe, o łącznej powierzchni 286 tysięcy metrów kwadratowych oraz pięć własnych galerii handlowych o łącznej powierzchni 103 tysięcy metrów kwadratowych. Natomiast w latach 2007 – 2009 Rank Progress zrealizował 13 krótkoterminowych projektów o łącznej powierzchni 366 tysięcy metrów kwadratowych.