Piotr Wasilewski

Rekomercjalizacja jest normalnym, wręcz „zdrowym” zjawiskiem. Oczywiście w centrach handlowych o słabszej pozycji wymiana najemców następuje znacznie częściej. Przyczyn jest kilka. Jedną z nich jest ewolucja koncepcji centrum i chęć ulepszenia oferty.

Sygnałem wyraźnie wskazującym na potrzebę wprowadzenia zmian są między innymi trudności w ściągalności czynszów czy spadek liczby klientów. Istotne są też aktualne uwarunkowania rynkowe. Aktualnie spora grupa obiektów będzie wymagała przygotowania do funkcjonowania w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Wielu właścicieli centrów już teraz widzi potrzebę zmiany profilu swojego projektu i oczekuje doradztwa w tym zakresie. Dotyczy to zarówno inwestorów, którzy mają jeden, dwa obiekty, jak i grup inwestorskich, posiadających portfele złożone z wielu nieruchomości handlowych.

W ostatnich latach rynek uległ jednak znacznej profesjonalizacji i przyszli właściciele galerii handlowych coraz częściej polegają na doświadczeniu profesjonalnych doradców takich, jak DTZ. Ci dobrze wiedzą, że w każdej nieruchomości handlowej musi być zachowany balans między najważniejszymi najemcami, tzw. anchorami (w przypadku galerii handlowej są to zwykle firmy odzieżowe), a mniejszymi sklepami.