W drodze przetargu oferowane są dwie nieruchomosci. Jedna ma powierzchnię 2,9 ha – jej cena wywoławcza to 9,2 mln zł. Druga, ma powierzchnię 3 ha, i jest o 200 tys. zł tańsza. Obie działki są przeznaczone pod działalność komercyjną.

Większa nieruchomość położona jest przy ul. Koncertowej 8a. Ma kształt zbliżony do prostokąta i wschodnią ścianą przylega do ul. Koncertowej. Niecałe 10 proc. powierzchni nieruchomości to strefa zieleni. Działka jest pusta. Najbliższe otoczenie nieruchomości to od strony północnej, południowej i zachodniej tereny niezabudowane i niezagospodarowane. Od strony wschodniej, po drugiej stronie ul. Koncertowej, jest duże osiedle mieszkaniowe z zabudową wielorodzinną. Cena wywoławcza to 9,2 mln zł brutto w tym VAT.

Mniejsza nieruchomość, znajdująca się przy ul. Koncertowej 6-8, leży na skraju dużego osiedla mieszkaniowego z dominującą zabudową wielorodzinną. Teren tworzy zwarty kompleks o kształcie zbliżonym do prostokąta, wschodnią granicą przylegający do ul. Koncertowej. Na terenie nieruchomości znajdują się ruiny obiektu produkcyjnego wymagające rozbiórki. Jest też wiata magazynowa o konstrukcji stalowej oraz pozostałości betonowego basenu przeciwpożarowego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do 8 września 2011 r. Przetargi na obie działki odbędą się 14 września 2011 roku.