Na koniec marca bieżącego roku wartość kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej Erbud SA wynosiła 183 mln zł (wzrost o 105 mln zł w stosunku do końca grudnia ubiegłego roku, wówczas wynosiła 78 mln zł). „Wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest skutkiem wydłużenia cyklu rotacji należności z 57 dni na koniec grudnia 2010 roku do 86 dni na koniec marca 2011 roku oraz skrócenia cyklu rotacji zobowiązań z 63 dni na koniec grudnia 2010 roku do 61 dni na koniec marca 2011 roku. Wydłużenie cyklu rotacji należności jest związane z obecną sytuacją na rynku budowlanym, jak również wynika ze zwiększenia udziału podmiotów z sektora publicznego w strukturze sprzedaży spółki” – czytamy komunikacie Erbudu.

Spółka chce wykorzystać środki pozyskane z emisji również na skracanie terminu płatności podwykonawcom, co pozwoliłoby na negocjowanie niższych cen ich usług i realizację wyższych marż przez Grupę Kapitałową Erbud SA.

Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1000 zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 15 lipca 2014 roku. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne (oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę).

Grupa Erbud świadczy usługi budowlane w segmencie mieszkaniowym, przemysłowym oraz użyteczności publicznej na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, między innymi w Niemczech, Francji, Belgii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Firma realizuje również budowę obiektów handlowych.