Najwyższe czynsze odnotowano w warszawskich galeriach handlowych: 85-95 euro za metr kwadratowy na miesiąc. Kolejne miejsca zajmują Wrocław, Poznań i Trójmiasto (45-55 euro), Kraków (40-50 euro), Szczecin i Aglomeracja Górnośląska (35-45 euro). Najtaniej zaś jest w Łodzi (35-43 euro).

W wyniku zaistniałych w latach 2009-2010 ograniczeń w finansowaniu niektóre z planowanych inwestycji zostały przesunięte na kolejne lata lub nawet zaniechane. Wśród największych przeszkód w realizacji nowych inwestycji firma DTZ wymienia: wzrost wymaganego udziału kapitału własnego do 30-35 procent (do września 2008 wynosił on 20-25 procent), wzrost wymaganego współczynnika wynajęcia obiektu do 60-70 procent, problemy z uzyskaniem gwarancji bankowych oraz rosnące dopłaty do aranżacji lokali dla najemców.

DTZ prognozuje stabilizację wskaźników powierzchni niewynajętej. W gorszych obiektach stopa pustostanów może wzrosnąć, wydłuży się także czas poszukiwania nowego najemcy. Większość nowych projektów oddanych do użytku w ostatnich miesiącach osiągała stopę wynajęcia na poziomie 70-85 procent w mniejszych miastach, aż do 85-98 procent w głównych miastach.

Czynsze za powierzchnię handlową zależą od wielu czynników, wśród których istotną rolę odgrywa pozycja centrum na lokalnym rynku, reputacja najemcy, lokalizacja sklepu w centrum handlowym, a także wielkość lokalu.

Czynsze za najlepsze 100-metrowe lokale w dobrych centrach handlowych w ośmiu największych polskich miastach pozostają stabilne.