Galeria Korona w Kielcach

Przypomnijmy, że 14 lipca zeszłego roku prezydent Kielc zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi, firmie Church Land Development, pozwolenia na budowę centrum handlowego Korona Kielce. Z kolei 22 i 23 lipca 2010 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wpłynęły dwa odwołania do tej decyzji: mieszkańców i Stowarzyszenia Forum Obywatelskie. O ile 26 sierpnia 2010 mieszkańcy wycofali swoje pismo, o tyle stowarzyszenie domagało się uchylenia decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę „z urzędu i w trybie nadzoru”. Wówczas Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję środowiskową.

W oświadczeniu przesłanym przez dewelopera 30 czerwca br. czytamy: „Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jako organ odwoławczy, uchyliło decyzję środowiskową w ubiegłym roku, ale zrobiło to na podstawie m.in. odwołania Stowarzyszenia Forum Obywatelskie, które w momencie składania odwołania nie posiadało organu reprezentującego je.“

Spółka posiada prawomocne pozwolenie na budowę wydane na podstawie m.in pozytywnej i wykonalnej decyzji środowiskowej. Galeria ma przywitać klientów w pierwszym kwartale 2012 roku.

W galerii Korona Kielce na trzech poziomach powstanie 170 lokali handlowo-usługowych z bogatą ofertą gastronomiczną oraz rozrywkowo-rekreacyjną. Zajmą one łącznie 38,3 tys. mkw. Kolejne trzy kondygnacje, łącznie z dachem, przeznaczone zostaną na parking gotowy przyjąć 1200 samochodów. Łączna powierzchnia całkowita obiektu to 93 tys. mkw. Wartość inwestycji szacuje się na 100 mln euro.