Raporty, które generuje moduł FM Analyzer prezentują na wykresach rzeczywisty stan budynku. Na podstawie tych informacji zarządca może podjąć decyzję odnośnie np. inwestycji w modernizację czy rewitalizację obiektu. Administrator centrum, dzięki dostarczonym danym, może również określić źródła oszczędności na kosztach utrzymania i eksploatacji.

FM Analyzer jest przykładem konkretnego rozwiązania kierowanego do zarządców, które wspomaga rozwój obiektów, zgodnie z założeniami przyjętymi w wieloletnim, strategicznym planie ustalonym dla danej nieruchomości.

Nowe narzędzie współpracuje z Systemem Zarządzania Budynkiem Gemos, który integruje wszystkie systemy zainstalowane w obiekcie. Gemos pozwala na monitorowanie działania urządzeń, na wykrywanie niesprawności oraz ich usuwanie, a także modyfikację i nadzór nad instalacjami. System Gemos został zainstalowany m.in.: w Centrum Handlowym Bonarka City Center w Krakowie, Cuprum Arenie w Lubinie, w Galerii Renoma we Wrocławiu, w Galerii Wisła w Płocku, w CH Plaza w Suwałkach, w poznańskim Starym Browarze oraz w CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej.

Firma ela-compil sp. z o.o. powstała w 1992 roku jako wspólne przedsięwzięcie polskich i niemieckich partnerów. Obecnie ela-compil zajmuje się nie tylko dystrybucją systemu Gemos, ale również rozwojem nowych rozwiązań usprawniających zarządzanie budynkiem. Spółka dostarcza technologii BMS – systemu Gemos – umożliwiającego zarządzanie budynkiem.