Jacek Kopij

Pozwolił również na zrównoważenie rynku powierzchni handlowych poprzez urealnienie stawek czynszów. W czasach koniunktury mieliśmy do czynienia z rynkiem wynajmującego, który „przebierał” wśród najemców, windował ceny najmu, forsował podpisywanie „niepartnerskich” umów. Spowolnienie gospodarcze poprawiło relacje pomiędzy wynajmującym, a najemcą, także w aspekcie ustalania kosztów najmu. Aktualnie deweloperzy przykładają większą uwagę do problemu dostosowania formatu obiektu dla danej lokalizacji i potencjału rynku.

W ostatnim okresie widać także wyraźne ożywienie na rynku centrów handlowych – szczególnie
w odniesieniu do nowych inwestycji. Wiele z nich jest w trakcie komercjalizacji, budowy bądź
w ostatnim okresie przed otwarciem. Po prawie dwuletnim okresie, kiedy to deweloperzy bardzo ostrożnie podejmowali decyzje o nowych obiektach, co wynikało z problemów z finansowaniem inwestycji, jak również sprzedażą powierzchni handlowych, dziś coraz śmielej patrzą w przyszłość i decydują się na kolejne inwestycje. W ostatnim okresie pojawiły się również okazje do zaistnienia w dużych, znanych, już funkcjonujących centrach handlowych z powodu ich rekomercjalizacji (np. Manufaktura, Silesia City Center). W dalszym ciągu jednak brakuje nowoczesnych powierzchni handlowych w największych miastach w Polsce, a przede wszystkim w Warszawie. O ile w stolicy wynajęcie lokalu o powierzchni do 100 metrów kwadratowych jest realne, nawet w dobrze funkcjonujących centrach handlowych, o tyle wynajęcie lokalu o powierzchni pomiędzy 250 a 500 metrów kwadratowych stanowi już poważny problem. Widać również tendencję do realizacji nowoczesnych powierzchni handlowych w mniejszych miastach, gdzie brakuje atrakcyjnych miejsc dla handlu.