Firma Pekmar działa od 1992 roku. Współpracuje z zakładami mięsnymi takimi jak Indykpol, Morliny, Krakus i Duda. Jest też wyłącznym dystrybutorem marki Polskie Przysmaki.

Od początku lipca dostęp o produktów tych marek, skupionych na jednej powierzchni sprzedażowej, mają również mieszkańcy Olkusza i okolic. Tutejsza galeria – Echo Olkusz – zajmuje 8 100 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej. Do dyspozycji klientów dostępnych jest również 340 miejsc parkingowych.

Nadzór nad galerią sprawuje firma Atrium, działająca na rynku nieruchomości. Firma zajmuje się przede wszystkim inwestowaniem w centra handlowe w Europie Środkowej i Wschodniej oraz zarządzaniem nimi i ich rozwojem. Grupa jest właścicielem 153 centrów handlowych o wartości rynkowej 1,5 miliardów euro, zdywersyfikowanych na osiem krajów, o łącznej wielkości powierzchni najmu brutto 1,1 miliona i 7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu brutto (stan na 31 grudnia 2010 roku). Dochód brutto z najmu nieruchomości inwestycyjnych za 2010 rok wyniósł 151, a dochód netto z najmu osiągnął 134 milionów euro.

Spółka skupia swoją działalność głównie w Polsce, Czechach i na Węgrzech, ale jest również obecna w Rosji, Rumunii, na Słowacji, w Łotwie i Turcji.