Rezygnacja Anny Stenszke następuje z dniem 10 lipca 2011 roku. Stenszke pełniła funkcję wiceprezesa zarządu od dnia 3 września 2009 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Łukaszowi Adachowi funkcję członka zarządu z dniem 1 lipca 2011 roku.

Łukasz Adach przez cały okres swojej kariery zawodowej zajmuje się rozwojem organizacji. Poznał modele biznesowe kilkuset przedsiębiorstw z różnorodnych branż, jak również specyfikę organizacji pracy na poziomie oddziału, centrali i centrali regionalnej. Brał udział w różnorodnych fazach rozwoju projektów biznesowych.

Jako absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego i IESE w Barcelownie, w 1997 roku dołączył do zespołu uruchamiającego nowy oddział banku Raiffeisen Centrobank SA w Lublinie (obecnie Raiffeisen Bank Polska SA). Na stanowisku Relationship Manager był odpowiedzialny za budowę od podstaw portfela kredytowego oraz pozyskiwanie nowych klientów. Funkcję tę pełnił również w oddziale banku w Krakowie, gdzie w 2002 roku został nominowany na stanowisko regionalnego dyrektora ds. bankowości korporacyjnej. Głównym zadaniem na tym stanowisku była odbudowa segmentu dużych przedsiębiorstw w regionie. Zadanie to zakończył trzykrotnym wzrostem dochodów banku z tego segmentu, a także zbudowaniem solidnych podstaw do dalszego dynamicznego wzrostu.

W roku 2005, jako dyrektor regionu, podjął wyzwanie uruchomienia od podstaw oddziału Banku NORD/LB Norddeutsche Landesbank S.A. w Krakowie (obecnie DnB NORD SA). W trakcie niespełna dwóch lat stworzył strukturę organizacyjną, operacyjną i stabilną bazę klientów, będących fundamentem dla dalszego rozwoju oddziału.

W 2006 roku podjął pracę w centrali grupy bankowej DnB NORD A/S w Kopenhadze na stanowisku Corporate Development Manager. Na stanowisku tym współtworzył strategię i organizację nowo powołanej Grupy DnB NORD, odbył szkolenia planowania strategicznego Balanced Scorecard. Brał udział w projektach wielonarodowych, w tym przejęciach innych banków. Koordynował również rozwój produktów Grupy DnB NORD oraz zarządzał projektami według metodologii PRINCE-2.

W roku 2009 rozpoczął świadczenie usług doradztwa strategicznego, w szczególności w zakresie rozwoju działalności biznesowej. Jego pierwszym projektem była analiza i określenie możliwych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa z branży nieruchomości. W trakcie siedmiomiesięcznego projektu, jako prezes zarządu zorganizował strukturę firmy, określił zadania poszczególnych pionów, wyznaczył oraz prowadził priorytetowe projekty rozwojowe, a także wdrażał nowy ład korporacyjny.

Jak już informowaliśmy wcześniej, w połowie czerwca spółka Gino Rossi SA powołała nową radę nadzorczą. W jej skład weszli: Jan Pilch, Wiesław Wojas – prezes firmy obuwniczej Wojas, Krzysztof Bajołek – prezes Invest PBB oraz Jacek Koczwara i Jakub Bartkiewicz.