Najwyższa w regionie aktywność inwestorów w sektorze nieruchomości

Dla porównania, w tym samym okresie w Czechach zainwestowano 744 mln euro, a na Węgrzech – 233 mln euro.

Stawka jednak uległa spłaszczeniu: Polska, będąca liderem, jako jedyny kraj regionu zaliczyła spadek. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku zainwestowano w Polsce w nieruchomości o 345 mln euro mniej niż w poprzednim okresie (w drugim półroczu 2010 roku było to 1,27 mld euro). Dla porównania w Czechach i na Węgrzech nastąpił w tym czasie wzrost aktywności inwestorów – odpowiednio o 449 i 155 mln euro.

Sumaryczne dane ze wszyskich krajów regionu napawają optymizmem: wartość inwestycji  w Polsce, Czechach, Rumuni oraz na Słowacji i Węgrzech, wyraźnie wzrosła. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku suma inwestycji w tym sektorze sięgnęła 2,09 mld euro, podczas gdy w II połowie 2010 roku wynosiła jedynie 1,83 mld euro.

Cushman & Wakefield jest firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Obecnie zatrudnia ponad 13 tysięcy pracowników w 234 biurach w 61 krajach. Firma reprezentuje zarówno małe firmy, jak i duże korporacje z listy „Fortune 500”. Firma oferuje usługi w pięciu głównych obszarach: obsługa transakcji, rynki kapitałowe, usługi dla najemców i inwestorów korporacyjnych, usługi doradcze oraz wycena i doradztwo.