Jak informuje zarząd Alma Market SA, umowa została zawarta na czas określony, począwszy od dnia przekazania lokalu, do 31 grudnia 2022 roku z opcją przedłużenia umowy na okres dodatkowych pięciu lat.

Strategia sieci delikatesów Alma koncentruje się na sprzedaży produktów spożywczych najwyższej jakości, pochodzących od sprawdzonych dostawców lokalnych i zagranicznych. Asortyment obejmuje ponad 60 tysięcy produktów, w tym ponad trzy tysiące pochodzących z importu własnego, dostępnych w Polsce wyłącznie w sieci delikatesów Alma.

Skonsolidowane przychody grupy Alma Market wyniosły 344,4 mln zł po I kwartale 2011 roku. Firma osiągnęła 4,67 mln zł zysku operacyjnego z działalności kontynuowanej i 0,5 milionów złotych straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.

Spółka Alma Market SA powstała w Krakowie w 1991 roku, a od 28 lipca 1994 roku notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największym udziałowcem jest Jerzy Mazgaj, pełniący równocześnie funkcję Prezesa Spółki. Firma zatrudnia ponad 2 500 osób. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel artykułami branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods), poprzez sieć delikatesów Alma. Obecnie sieć liczy 29 placówek w dużych miastach Polski (Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Nowy Targ, Tarnów, Pruszków, Piaseczno, Rybnik, Gdynia, Katowice, Bydgoszcz, Sopot, Łódź, Zielona Góra, Opole, Rzeszów, Lubin, Lublin, Częstochowa), o łącznej powierzchni 80 tysięcy metrów kwadratowych. Kolejne sklepy Alma Market SA planuje uruchomić w Warszawie, Krakowie oraz innych dużych miastach Polski.

Stara Papiernia jest to centrum usługowo-handlowe, które powstało 23 listopada 2002 w otoczeniu adaptowanych budynków zabytkowej fabryki papieru. Ma około 40 lokali. Wśród obecnych najemców są między innymi drogeria Rossmann, cukiernia Blikle, supermarket Carrefour i odział Kredyt Banku.