– Możemy z optymizmem patrzeć na perspektywy Sfinksa, bo emisja zakończyła się pozytywnym wynikiem. Zebrana kwota oznacza spełnienie warunku, od którego zależało uruchomienie porozumienia z bankami wierzycielami. Dzięki temu pozbędziemy się obciążenia w postaci rat kapitałowych na najbliższe trzy lata, ponieważ porozumienie przewiduje odroczenie ich spłaty na ten okres – powiedziała Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes zarządu Sfinks Polska. – Przypomnę, że było to założenie, które przyjęliśmy jeszcze w okresie opracowywania długoterminowej strategii w 2010 roku, dzięki któremu w ciągu kilku najbliższych lat spółka będzie mogła skoncentrować się wyłącznie na rozwoju – dodała. Wypracowane w ten sposób środki operacyjne Sfinks przeznaczy na bieżącą działalność, marketing i inwestycje. – Dodatkowo, do dyspozycji spółki pozostanie 40,8 milionów złotych, które posłużą do finansowania dalszego rozwoju grupy i umacniania jej pozycji na rynku – powiedziała Mariola Krawiec-Rzeszotek.

– Spółka konsekwentnie, krok po kroku, wdraża poszczególne założenia strategii rozwoju. Osiągnięcie wszystkich założonych przez zarząd celów jest procesem rozłożonym na kilka lat, ale nie ma drogi na skróty do trwałych sukcesów – podsumował Sylwester Cacek, akcjonariusz i członek rady nadzorczej Sfinks Polska.