Sylwester Cacek zdecydował się zrealizować część zysków z inwestycji w akcje Redan SA. – W ciągu dwóch lat uzyskałem roczną stopę zwrotu na poziomie prawie 70 procent. To bardzo dobry wynik – ocenia Cacek. – Zmniejszenie udziału w kapitale spółki wynika z chęci przeznaczenia środków na inne inwestycje oraz z potrzeby rozszerzenia akcjonariatu Redan – dodał. Zapewnił też, że w najbliższym czasie nie przewiduje dalszych zmian stanu posiadanych akcji Redan.

Cacek sprzedał już inwestorom instytucjonalnym 2,75 mln spośród posiadanych wcześniej 6 mln akcji spółki Redan. Obecnie jest właścicielem 12,1 procent akcji uprawniających do 10,2 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Większościowym akcjonariuszem Redanu pozostaje bez zmian Radosław Wiśniewski, posiadający 49,1 procent akcji i 56,1 procent głosów. W wyniku transakcji ilość akcji Redan będących w wolnym obrocie (free float) zwiększyła się z 28,6 do 38,8 procent.

– Nabycie części akcji Redan przez kilku renomowanych inwestorów powinno przyczynić się do zwiększenia płynności naszych akcji na giełdzie, a tym samym wzrostu atrakcyjności spółki dla kolejnych potencjalnych akcjonariuszy – skomentował Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan.