CH Echo w Kielcach na miesiąc przed otwarciem

Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski, 6 lipca złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę rady miejskiej podjętą 26 maja 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo w Elblągu. Uchwała ta odnosi się do planu rozbudowy Centrum Handlowego „Ogrody”, należącego do spółki ING PFCE Ogrody. Podziewski wniósł o jej unieważnienie.

Jego zdaniem uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. W ustaleniach szczegółowych „nie określono wskaźnika intensywności zabudowy (wyrażonego stosunkiem powierzchni zabudowy do powierzchni terenu). Określono dopuszczalną wysokość zabudowy, przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej. Samo określenie powierzchni biologicznie czynnej nie oznacza, że pozostała część terenu stanowi powierzchnię przeznaczoną pod zabudową. Możliwe są bowiem inne formy zagospodarowania terenu – utwardzone place, komunikacja itp.” – czytamy między innymi w skardze wojewody warmińsko-mazurskiego.

Na odpowiedź ze strony ACTEEUM Central Europe, firmy, która na zlecenie spółki ING PFCE Ogrody przygotowuje rozbudowę CH „Ogrody” w Elblągu, nie trzeba było długo czekać. – Razem z urzędnikami elbląskiego magistratu pracujemy nad formułą rozwiązania tego problemu, która umożliwi zminimalizowanie negatywnego wpływu na harmonogram prac – zaznacza Tomasz Szewczyk, dyrektor zarządzający ACTEEUM.