Prospekt przygotowano w związku z ofertą publiczną do 384,8 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 3,848 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Spółka będzie ubiegać się o prawo dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 5,4 mln akcji serii B, do 3 848 mln akcji serii C i do 3 848 mln praw do akcji serii C.

– Głównym powodem, dla którego zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu oferty publicznej, jest pozyskanie środków finansowych na dalszy dynamiczny rozwój spółki. Naszym priorytetem jest budowa jednej z najsilniejszych grup na rynku dóbr luksusowych w Polsce – powiedział Jędrzej Wittchen, prezes zarządu Wittchen SA.

Wśród celów emisyjnych, wymienionych przez spółkę, najważniejsze miejsce zajmuje przejęcie kontroli nad spółką VIP Collection. Będzie to kosztowało około 12 milionów złotych. Do końca października spółka zależna Wittchena – VIP Style – korzysta na zasadzie licencji z prawa do znaku towarowego VIP Collection.

Kolejne cele to rozbudowa własnej sieci sprzedaży detalicznej (10-12 mln zł), pozyskanie kapitału obrotowego na rozwój (3 mln zł), częściowa spłata obligacji serii A (13,5-15 mln zł), dokonanie przejęć na rynku polskim (około 13,5-15 mln zł).

W ramach Grupy Kapitałowej Wittchen funkcjonuje obecnie 78 punktów sieci sprzedaży detalicznej. 52 z nich to sklepy pod szyldem Wittchen, a 26 – VIP Collection.

 – W tym roku zamierzamy otworzyć około sześciu nowych salonów Wittchen – jeszcze w sierpniu w Złotych Tarasach uruchomimy pierwszy w Polsce Salon Wittchen Shoes. W przypadku sieci VIP Collection w ciągu najbliższych dwóch lat planowane jest podwojenie liczby salonów – powiedział Jędrzej Wittchen.

Spółka zamierza powiększać grupę kapitałową, pozyskując nowe marki, przejmując kolejne firmy lub ich wybrane aktywa. Prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma podmiotami. – Przejmując kolejne fragmenty rynku w postaci nowych marek, nowych sieci lub wybranych aktywów, będziemy mogli nadal istotnie zwiększać swój udział rynkowy w segmencie luksusowych dodatków – powiedział Wittchen.

Produkty pod marką Wittchen oferowane są również w 15 salonach sprzedaży w Rosji (głównie w Moskwie i Sankt Petersburgu) oraz 13 na Ukrainie. Salony prowadzone są przez lokalnych partnerów na zasadzie franczyzy. Wittchen zamierza dalej rozwijać swoją zagraniczną sieć sprzedaży w oparciu o franczyzę. Na tych rynkach planowane jest też uruchomienie sklepów internetowych. 

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych trwają od 8 lipca do 14 lipca 2011 roku, a dla instytucjonalnych – od 15 do 20 lipca. Cena maksymalna to 12,30 zł. Publikacja ostatecznej ceny emisyjnej i liczby akcji oferowanych nastąpi 15 lipca, a przydział akcji – 26 lipca. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.