Dobre wieści dla inwestujących w Polsce

Zagraniczni inwestorzy wykazują rosnące zainteresowanie nieruchomościami komercyjnymi, w tym handlowymi, w naszym kraju. – Zainteresowanie to było spowodowane przeważnie dobrymi perspektywami dotyczącymi wzrostu czynszów w tego typu obiektach i lokalizacjach – tłumaczy Patrick O’Gorman dyrektor działu rynków kapitałowych, CB Richard Ellis.

Ogólna wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła do 4,4 miliardów euro w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Oznacza to wzrost aż o 180 procent w porównaniu z tym samym okresem roku 2010 – wskazuje raport CB Richard Ellis „Rynek inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej”. W tym okresie mieliśmy do czynienia z większą płynnością na rynkach inwestycyjnych. Odnotowano również zwiększenie ilości i wielkości transakcji.

Firma CB Richard Ellis działa w sektorze nieruchomości komercyjnych. CB Richard Ellis zatrudnia około 31 tysięcy pracowników i obsługuje inwestorów, właścicieli oraz najemców nieruchomości w ponad 300 placówkach na całym świecie (z wyłączeniem firm stowarzyszonych i partnerskich). Zakres usług świadczonych przez CB Richard Ellis obejmuje: strategiczne doradztwo w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne.