Galeria handlowa może nawiązać współpracę z operatorem budynkowym na dwa sposoby. – Pierwszy zakłada, że operator przejmuje od właściciela koszt inwestycji budowy całej infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z zapewnieniem przyłączy zewnętrznych – informuje Retailnet.pl Paweł Dąbroś, dyrektor sprzedaży StarNet Telecom. Z jego obserwacji wynika, że właściciele obiektów handlowych decydują się na takie rozwiązanie ze względu na duże oszczędności, jakie ono generuje.

– Najbezpieczniejszy termin nawiązania współpracy w tym modelu biznesowym to około siedem miesięcy przed otwarciem obiektu. Daje to niezbędny czas na przygotowanie i akceptację projektów budowy sieci telekomunikacyjnej, tras kablowych, przyłączy telekomunikacyjnych do obiektu, a następnie samą realizację, w której operator budynkowy, jako jeden z podwykonawców, buduje całą infrastrukturę telekomunikacyjną przy ścisłej współpracy z generalnym wykonawcą obiektu. Realizowanie tego na etapie budowy jest o tyle wygodne, że nie trzeba później wykonywać kolejnych prac remontowo-budowlanych i ingerować z pracami budowlanymi w już istniejący obiekt – wyjaśnia Paweł Dąbroś, dyrektor sprzedaży StarNet Telecom.

Drugi model bazuje na korzystaniu z infrastruktury już wybudowanej przez właściciela obiektu. – Operator budynkowy dzierżawi istniejącą sieć telekomunikacyjną, dodatkowo przejmując na siebie jej serwis i konserwację. Rozwiązanie to nie wyklucza wsparcia merytorycznego i konsultacji na etapie budowy, gdzie projektanci mogą opiniować projekty sieci telekomunikacyjnej, a zarazem przekazać swoje wytyczne oparte na doświadczeniach z innych obiektów. Podjęcie współpracy w tym modelu na około pięć miesięcy przed otwarciem obiektu umożliwia przedsiębiorstwu zapoznanie się z projektem infrastruktury przygotowanym przez projektantów inwestora oraz przekazanie ewentualnych wskazówek do realizacji – wyjaśnia Dąbroś.