W portfolio sieci znajduje się obecnie 20 restauracji. Sześć placówek zlokalizowanych jest w Warszawie, pozostałe w takich miastach jak Szczecin, Kielce, Radom, Katowice i Białystok. W ostatnim czasie sieć powiększyła się o lokal w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 64.

Wszystkie nowe lokale otwierane są w systemie franczyzowym, choć, jak podkreśla Barbara Knap, manager ds. rozwoju konceptu Nasz Naleśnik, lokal macierzysty sieci na warszawskich Kabatach jest i zawsze będzie lokalem własnym. Ogólnie w menu lokali znajduje się ponad 70 rodzajów naleśników słodkich i obiadowych.

Sieć Nasz Naleśnik rozpoczęła  działalność w 2003 roku otwierając lokal na warszawskich Kabatach. Prócz polskich placówek działa też jedna w  Wielkiej Brytanii, którą na zasadzie franczyzy prowadzi grupa polskich emigrantów.

Całkowite koszty otwarcia naleśnikarni w Polsce wahają się w granicach 65-100 tys. zł, w zależności od wielkości i stanu lokalu. Opłata wstępna wynosi 15 tys. zł, a miesięczna – 500 zł. Firma zapewnia pomoc w znalezieniu odpowiedniego lokalu, jego przystosowaniu do rozpoczęcia działalności oraz wyposażeniu. Lokal powinien mieć wielkość od 40 do 100 metrów kwadratowych (w galerii handlowej  wystarczy 30 metrów kwadratowych).