Pracownicy Jones Lang LaSalle awansują

Pierwszą z osób, które w lipcu otrzymały awans jest Tomasz Trzósło zajmujący dotychczas stanowisko dyrektora Działu Rynków Kapitałowych Jones Lang LaSalle w regionie CEE/SEE otrzymał awans na International Director. Trzósło zarządza zespołem ekspertów, którzy specjalizują się w doradztwie przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Z kolei Agata Sekuła otrzymała awans na stanowisko Regional Director w kierowanym przez nią od 2005 roku Dziale Inwestycji na Rynku Nieruchomości Handlowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Sekuła współpracuje z Jones Lang LaSalle już od trzynastu lat. Stworzyła jedyny na rynku zespół doradców inwestycyjnych dedykowany centrom handlowym w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii.

Natomiast Ferenc Furulyas, pełniący funkcję szefa węgierskiego oddziału Jones Lang LaSalle, w lipcu uzyskał stopień Regional Director. Ferenc dołączył do zespołu Jones Lang LaSalle w marcu 2003 roku, zdobywając uprzednio doświadczenie w instytucjach bankowo-finansowych. Przed objęciem stanowiska szefa biura Jones Lang LaSalle na Węgrzech w 2010 roku, Ferenc kierował Działem Rynków Kapitałowych w Budapeszcie.