Galeria Kamienna w Starachowicach

Głównym celem ochrony jest minimalizacja strat wynikających z czynów przestępczych. Rola ochrony nie kończy się jednak na tym. Pracownicy pomagają w koordynacji pozostałych serwisów niezbędnych do właściwego funkcjonowania galerii. Współpracują ze służbami utrzymania technicznego obiektu – zespołem sprzątającym i ekipami technicznymi. Na zlecenie klienta ochrona nadzoruje ekipy wyposażające i remontujące poszczególne stoiska czy sklepy. Nie mniej ważna jest informacja, którą służą klientom galerii. Pomagają również osobom niepełnosprawnym.

Podstawową usługą dla galerii handlowych jest szeroko rozumiana ochrona fizyczna, mająca na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom. Funkcję tę realizuje się za pomocą posterunków ochronnych oraz infrastruktury technicznej i systemowej.

W podstawowy skład zespołu ochronnego w galeriach handlowych wchodzą liniowi pracownicy ochrony (nadzorujący pasaże handlowe, strefy dostaw, rzadziej parkingi) oraz obsługa Centrum Monitorowania i Nadzoru – jeden lub kilku operatorów systemów bezpieczeństwa, rzadziej strażacy i obsługa BMS.

Ochronę fizyczną wspomagają techniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń. Wykorzystuje się też ograniczenia architektoniczno-budowlane. Jest także wsparcie operacyjne Grup Interwencyjnych, potrzebne w chwili, gdy interwencja przekracza możliwości zespołu ochronnego pracującego na terenie obiektu.

Z uwzględnieniem tych środków ochrony, jak również oczekiwań właściciela lub zarządcy obiektu, w szczególności jego polityki bezpieczeństwa w galerii, firma opracowuje Instrukcję Ochrony. Jest to najważniejszy dokument operacyjny. Określa on metody i środki ochronne. Zawiera dane obiektu i jego otoczenia, analizę zagrożeń, dane dotyczące organizacji ochrony fizycznej – w tym szczegółowe zadania pracowników i zespołu ochrony, dane dotyczące systemów zabezpieczeń technicznych i elektronicznych, instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia przewidywalnych incydentów, regulaminy (z odniesieniami do zapisów regulaminu wewnętrznego zleceniodawcy), jak również plany i rzuty chronionego obiektu.

Te trzy elementy: zespół pracowników ochrony, elektroniczne i techniczne systemy zabezpieczeń oraz właściwie opracowane i zaimplementowane procedury operacyjnej wspólnie tworzą system ochrony obiektu.

Firma Konsalnet jest jednym z wystawców podczas Targów Shopping Center Forum & Trade Fair, które odbędą się we wrześniu 2011 roku w Warszawie. Więcej na stronie www.shoppingcenter.pl