– Tak dobry wynik był możliwy dzięki wypracowanym wzrostom w obydwu segmentach naszej działalności, modowym i dyskontowym – skomentował wyniki firmy Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan. Potwierdził też, że prognoza wyniku netto zostanie zrealizowana.

Grupa Kapitałowa Redan wstępnie podsumowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2011 roku. Osiągnięta sprzedaż wyniosła 170,1 mln zł, a wypracowana marża handlowa osiągnęła poziom 77,5 mln zł.

Natomiast sieć dyskontowa Textilmarket odnotowała 15-procentowy wzrost sprzedaży (wyniosła 86,1 mln zł). Grupa Redan zwiększyła sprzedaż na rynku modowym o 26 procent, osiągając wartość 84,0 mln zł. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (tzn. takich, które działały w I półroczu br., jak i w I półroczu poprzedniego roku) w sektorze dyskontowym utrzymała ubiegłoroczny poziom, natomiast na rynku modowym wzrosła o 14 procent.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci sklepów Textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Sprzedaż jest prowadzona w czterech sieciach detalicznych: Top Secret, Top Secret&Friends, Troll oraz Textilmarket liczących ponad 400 sklepów.