Oferowany teren znajduje się w Łomży przy al. Piłsudskiego. Na działce istnieje już część zabudowy o łącznej powierzchni 3 tysięcy metrów kwadratowych. Jest możliwość dalszej rozbudowy do 10 tysięcy metrów kwadratowych.

Właścicielem nieruchomości i inwestorem, który przygotował wstępny projekt zagospodarowania terenu i rozpoczął budowę kompleksu jest firma Kurpiewski. – Działka jest położona przy jednej z głównych ulic w Łomży, blisko osiedli mieszkaniowych. Na tym terenie od lat prowadzony jest handel, a część jest wynajmowana pod różnego rodzaju usługi. Na obszarze istnieje możliwość dalszej zabudowy bądź rozbudowy terenu pod handel. Maksymalna rozbudowa powierzchni może wynosić do  10 tysięcy metrów kwadratowych – wyjaśnia Tomasz Kurpiewski, prezes firmy Kurpiewski.

Cena za grunt podlega negocjacji, podobnie jak warunki ewentualnej dzierżawy. – Obecnie prowadzę rozmowy z jedną z większych na polskim rynku firm zajmującą się komercjalizacją powierzchni handlowych. Negocjuję także z pojedynczymi najemcami – dodaje Kurpiewski.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną przez magistrat miasta Łomża w 2000 roku działka położona jest w strefie produkcyjno-usługowo-składowej, ale miasto nie dysponuje jeszcze miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tym terenie.