Nieruchomość jest zlokalizowana na terenie położonym przy skrzyżowaniu ulic Szajnochy i Fordońskiej. Działka ma powierzchnię 4,7553 ha i jest w pełni uzbrojona. W skład nieruchomości wchodzą: prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 4,7553 ha, którą stanowi osiem działek o powierzchni od 0,0125 ha do 1,6543 ha. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydanej przez prezydenta Bydgoszczy na nieruchomości dopuszcza się zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na sąsiednich działkach usytuowane są budynki głównie o funkcjach usługowych: handel, biura, stacja paliw.

Ostatnia cena wywoławcza za ten obszar wynosiła 23 miliony złotych plus VAT. Chętnych jednak zabrakło. Ze względu na brak zainteresowania potencjalnych nabywców spółka zdecydowała że w przyszłości poszuka nabywcy, który zakupi teren pod budowę centrum-handlowo-rozrywkowego. Dotychczas obszary wystawione na sprzedaż nie były zbyt atrakcyjne dla inwestorów, gdyż mocno ograniczał je brak dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Teraz MZK złożyły wniosek o przygotowanie takiego planu i zapowiadają, że teren doskonale nadaje się na budowę obiektu handlowego o powierzchni nawet do 2 tysięcy metrów kwadratowych.