Koncepcja centrum zostanie zmodyfikowana

W październiku 2006 r. Rada Miasta Jeleniej Góry uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Jana Pawła II na Zabobrzu. W grudniu ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził k nieważność planu w części dotyczącej zapisów dla terenu, na którym położone jest Centrum Handlowe Echo. Chodziło o niezgodność tego planu ze studium zagospodarowania przestrzennego. W czerwcu bieżącego roku Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy to rozstrzygnięcie, wobec czego plan jest nieważny.

– Chcąc dostosować się do zaistniałej sytuacji zdecydowaliśmy o przystąpieniu do prac modyfikujących planowaną inwestycję – informuje w wypowiedzi dla portalu Retailnet Krzysztof Giemza, dyrektor Działu Centrów Handlowych Echo Investment. Nowa koncepcja zakłada przeprowadzenie inwestycji w kilku etapach. Już wiadomo, że pierwszy etap dotyczyć będzie rozbudowy przestrzeni handlowej przeznaczonej pod hipermarket budowlany Nomi.

– Praca nad nowym planem miejscowym może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Ostateczny projekt obiektu będzie musiał spełniać wymogi nowego planu. Dlatego docelowy program wszystkich etapów rozbudowy będziemy mogli przedstawić po zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu – powiedział Retailnetowi Mariusz Szatański, Project Manager Echo Investment SA.

Poprzedni projekt zakładał rozbudowę obecnego kompleksu Centrum Handlowego Echo przy ul. Jana Pawła II. Ma on powierzchnię około 20 tysięcy metrów, a operatoerm spożywczym jest hipermarket Carrefour. Kompleks ten miał zostać wyburzony, a w jego miejsce miał pojawić się trzypoziomowy budynek o powierzchni handlowej 40 tys. metrów kwadratowych. Wiadomo już, że inwestycja ta zostanie przeprojektowana zgodnie z założeniami nowego planu.

Z przedstawicielami firmy będzie można porozmawiać o realizowanych projektach podczas Shopping Center Forum & Trade Fair. Więcej o imprezie pod adresem: www.shoppingcenter.pl