– Trwają przygotowania do realizacji tej inwestycji. Mamy koncepcję architektoniczną, przeprowadzone badania oraz plan tego multifunkcyjnego projektu. Brakuje nam jednak pozwolenia na budowę. Czekamy na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Katowice, które ma być uchwalone w tym roku. To nie koniec, pozostaje jeszcze Miejscowy Plan Zagospodarowania, nad którym pracę mają się rozpocząć po uchwalonym studium. W związku z tym, nie prowadzimy na razie żadnej akcji marketingowej ani komercjalizacyjnej – wyjaśnia w rozmowie z Retailnet.pl Tomasz Godziek – dyrektor ds. marketingu spółki GC Investment. W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o uzyskaniu przez firmę finansowania na budowę obiektu, Tomasz Godziek zaprzeczył, jakoby spółka miała otrzymać kredytowanie na ten konkretny projekt.

Galeria Południe jest projektem kompleksu handlowo-biurowego, zlokalizowanym w centrum Katowic. Gdy inwestor pozyska pozwolenie na budowę w pierwszej kolejności przewiduje powstanie, według wytycznych zgodnych z planem miejscowym, dwóch budynków biurowych wraz z towarzyszącą im galerią handlową oraz dwupoziomowy parking podziemny i parking naziemny. Całość, na wysokości pierwszej kondygnacji zostanie przykryta zielonym dachem, łączącym wszystkie projektowane budynki. Następny, drugi etap będzie polegał na dalszej rozbudowanie całego założenia o kolejny biurowiec. W pierwszym etapie powstanie zatem 2,7 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni handlowej, a w drugim 3,31 tysiące metrów kwadratowych.

Galeria Południe jest firmą o kapitale zakładowym 16 656 000 zł. Spółka została utworzona specjalnie dla projektu kompleksu handlowo-biurowego Galeria Południe. Głównym celem spółki jest przygotowanie oraz realizacja założeń dotyczących inwestycji. Największym udziałowcem spółki jest firma GC Investment, będąca również głównym wsparciem w procesie inwestycyjnym projektu.