30 proc. systemów franczyzowych w Polsce wymaga od franczyzobiorców inwestycji poniżej 50 tys. zł. Zaangażowania środków na poziomie 50-100 tysięcy złotych wymaga ok. 23 proc. sieci handlowych oferujących franczyzę, 100-200 tys. zł – 20 proc., a 200-500 tys. zł – 16 proc. Powyżej pół miliona złotych – tylko 10 proc. Średnia wielkość inwestycji we franczyzę w 2010 roku wyniosła 241 tys. zł. To o 5,3 proc. więcej niż w 2009 roku – takie wnioski wynikają z raportu o franczyzie w Polsce przygotowanego przez firmę doradczą Profit System.

Franczyzobiorcy nie są jednak wyłącznie skazani na własne siły. Pierwszym bankiem, który przygotował kredyt dla nich jest Deutsche Bank. Produkt ten przeznaczony jest dla partnerów już istniejącej sieci, która posiada działające w Polsce placówki. Kredytobiorcą jest partner, ale to franczyzodawca podlega wnikliwej ocenie banku. Jak wynika danych Detusche Bank, DB Franchise Finance nie jest jednolitym produktem o sztywnych ramach i jasno sprecyzowanych warunkach, lecz kredytem przygotowywanym dla każdego franczyzobiorcy osobno.

Drugim bankiem, który stworzył kredyt specjalnie dla franczyzobiorcówjest FM Bank. Jest to kredyt dla startupów, w tym firm franczyzowych. Kredyt na franczyzę będzie miał dokładnie to samo oprocentowanie co produkt dla zwykłego kredytobiorcy (15,5  proc.), ale partner sieci może liczyć na kilkukrotnie większą kwotę – maksymalnie 80 tys. zł. Warunkiem finansowania jest podpisana umowa z franczyzodawcą oraz co najmniej dwuletnia historia sieci franczyzowej – dowiadujemy się z raportu sprorządzonego przez Profit System.