Joanna Richter

Projekt galerii handlowej Supersam jest więc odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku, a także inwestycją, która ma szanse przyczynić się do rozwoju centrum Katowic. Miejsca przyjaznego, do którego przyjeżdża się zarówno w ciągu tygodnia, jak i podczas weekendów.

Strategia CDI dotycząca realizowanych przez spółkę projektów w dużym stopniu opiera się na aktywnej współpracy z władzami miast, a wszelkie dokonania inwestycyjne mają na celu rozwój obszarów śródmiejskich. Dokonuje się to zarówno poprzez rewitalizację i rozbudowę posiadanych obiektów, jak również poprzez budowanie nowych galerii handlowych w zastanej tkance miejskiej. Każda inwestycja realizowana przez spółkę poprzedzona jest wnikliwymi badaniami architektoniczno-urbanistycznymi, dzięki którym możemy zrealizować projekty spełniające oczekiwania danego regionu. CDI planuje również budowę centrum handlowego w Lublinie.

Katowice są miastem zamieszkanym przez 300 tysięcy mieszkańców, głównym miastem 2-milionowej Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia oraz stolicą regionu śląskiego. Atrakcyjność regionu i miasta pod kątem inwestycji potwierdza dynamiczny wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Dla inwestorów istotną informacją jest także to, że miasto ma dobrą zdolność kredytową. Według badań międzynarodowej agencji ratingowej Fitch zdolność kredytowa miasta została oceniona na poziomie A – perspektywa stabilna.

Atrakcyjne, wysokiej jakości projekty cieszą się rosnącym wsparciem ze strony władz lokalnych, a rewitalizacja centrów miast jest dofinansowywana z funduszy strukturalnych UE. Nowo wchodzące na rynek sieci handlowe poszukują zatem lokalizacji w handlowych centrach miast, a sieci już istniejące na rynku chcą zwiększyć swoją obecność w dobrych lokalizacjach.

Firma CDI pokaże swoje projekty – Supersam w Katowicach i CH Renoma we Wroclawiu – podczas Shopping Center Forum & Trade Fair 2011. Więcej o imprezie: www.shoppingcenter.pl