Rozbudowana Galeria Echo w Kielcach zostanie otwarta w sierpniu br.

Kasama Investments jest spółką holdingową, której podstawowym celem działalności jest nabycie i zarządzanie akcjami przejmowanej spółki. Legnicka Development zajmuje się wynajmem powierzchni komercyjnych w centrum handlowym Magnolia Park we Wrocławiu oraz prowadzi jego rozbudowę. Koncentracja ma polegać na nabyciu przez Kasama Investments 100 procent akcji spółki Legnicka Development – informuje UOKiK.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Kasama Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Prezes odstąpiła od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na to, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 miliard euro na świecie lub 50 milionów euro w Polsce.

Magnolia Park to jedno z największych centrów handlowo-rekreacyjnych na Dolnym Śląsku. Na 74,4 tysiącach metrach kwadratowych powierzchni przeznaczonej pod handel i rekreację działa blisko 230 sklepów, restauracji i punktów usługowych.