Przetarg ogłosił terenowy oddział Biura Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu. Nieruchomość usytuowana przy ulicy Sikorskiego i Wojska Polskiego ma powierzchnię 0,7777 ha. – Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa uchwaloną przez Radę Miejską w Głogowie  działka leży na obszarze, który może zostać przeznaczony na prowadzenie wielkopowierzchniowych usług handlowych oraz innych usług i działalności produkcyjnych, z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną – wyjaśnia w rozmowie z Retailnet.pl Emilia Popławska- Szambelan z sekcji Marketingu i PR AMW.

Nieruchomość aktualnie nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ale w dniach od 04.06.2010 r. do 05.07.2010 r. wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego, zgodnie z którym sprzedawana działka będzie posiadała przeznaczenie m.in. jako teren pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych.

Na terenie działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, wodna i kanalizacyjna. Zapewnienie dostawy mediów będzie wymagało uzyskania przez nabywcę nieruchomości nowych technicznych warunków przyłączenia do sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości to 1,5 mln zł. Przetarg odbędzie się 26 września 2011 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu.