Futura Park Kraków oceniany był w ośmiu kategoriach: zarządzanie, zdrowie, energia, transport, woda, materiały, zagospodarowanie przestrzeni i ekologia oraz zanieczyszczenie. Przyznany certyfikat poświadcza, że Futura Park Kraków spełnia wymogi BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) we wszystkich z wymienionych aspektach na poziomie bardzo dobrym.

– Futura Park Kraków jest drugim po Factory Warszawa Annopol obiektem handlowym firmy Neinver, który otrzymał certyfikat BREEAM. Warto podkreślić, że jako jedyny inwestor w Polsce możemy poszczycić się certyfikatami w tej dziedzinie – mówi Barbara Topolska, dyrektor generalna Neinver Polska.

Za pomocą metody BREEAM można poddać ocenie każdego rodzaju budynek, w dowolnym miejscu na świecie. Obiekty są oceniane w poszczególnych kategoriach w skali punktowej w zależności od rodzaju oraz funkcji, jaką pełnią. Zdobyte punkty przeliczane są na procenty, które z kolei mnożone są przez wagę przypisaną danej kategorii i uzależnioną od rodzaju ocenianego budynku. Uzyskane punkty w poszczególnych kategoriach następnie są zsumowane, co w rezultacie daje wynik w sześciostopniowej skali.

BREEAM to opracowana w 1990 roku przez organizację BRE Global z siedzibą w Londynie europejska metoda certyfikacji budynków, która uwzględnia aspekty ekologiczne projektu. Od początku istnienia ocenie poddano ponad 200 tysięcy budynków na całym świecie.

Neinver przedstawi swoje projekty na targach Shopping Center Froum & Trade Fair, które odbędą się w dniach 8-9 września 2011 roku w Warszawie. Więcej o tej imprezie przeczytać można na www.shoppingcenter.pl.