Nowa aranżacja salonów

Zakres badania due diligence w praktyce zależy od wielu okoliczności, takich jak potrzeby i oczekiwania inwestora, skali i wartości transakcji, dostępności danych dotyczących zbywcy i/lub przedmiotu transakcji, ograniczeń czasowych etc. Na zakres takiego badania szczególnie istotnie wpływa sam model transakcji. Przykładowo, inaczej będzie wyglądało badanie w przypadku transakcji typu udziałowego (share deal), gdzie inwestor jako nowy właściciel spółki posiadającej centrum handlowe „wstępuje” w pełni w sytuację podatkową zbywcy, a inaczej transakcje dotyczące zespołu składników majątkowych w postaci centrum handlowego (asset deal), gdzie inwestor ponosi tylko ograniczoną odpowiedzialność subsydiarną za zobowiązania podatkowe zbywcy.

W praktyce badanie odbywa się poprzez zapewnienie audytorom dostępu do dokumentów w ramach tzw. data room’ów. Mogą one polegać na fizycznym udostępnieniu uzgodnionych dokumentów lub ich kopii w określonym pomieszczeniu. Alternatywą w tym zakresie są tzw. Wirtualne data room’y, gdzie dostęp do odpowiednio zabezpieczonych dokumentów jest zapewniony w formie elektronicznej.

Efektem podatkowego due diligence jest raport z badania. Może to być samodzielny dokument albo część szerszej analizy. Badanie jest pomocne przy podjęciu decyzji o zasadności zawierania transakcji. Ponadto pomoże obu stronom w optymalnym ukształtowaniu struktury transakcji. 

Kancelaria prawna Gide Loyrette Nouel jest partnerem strategicznym wrześniowej konferencji Shopping Center Forum & Trade Fair 2011. Więcej o wydarzeniu pod adresem: www.shoppingcenter.pl