Wnętrze planowanej inwestycji Ptak Outlet
Z 560 ty­sięcy metrów kwadratowych po­wierzchni najmu w centrach han­dlowych, na aglo­merację Poznania przypada ponad 72 procent. W sto­licy regionu i jej okolicy jest 13 cen­trów. Pozostałe dziesięć wybudowano w Koninie, Lesz­nie, Pile, Gnieźnie oraz Kaliszu – w każdym z tych miast po dwa. Poznań jest najbardziej nasyconym rynkiem re­gionu. Na 1 000 miesz­kańców przypadają 504 metry kwadra­towe powierzchni centrum handlowego. W Lesznie wskaźnik ten wynosi 368 metrów kwadratowych, w Gnieźnie – 282, Pile – 278, Koninie – 257, a w Kaliszu – 209 metrów kwadratowych.

Największe projekty planowane przez inwestorów dotyczą Poznania. Są to: galeria na dworcu Poznań Główny, re­alizowana przez firmę TriGranit, Cen­trum Handlowe Łacina planowane przez firmę Apsys oraz Centrum Metro­polis firmy Echo Investment.

W Poznaniu wciąż jest miejsce dla kolejnych centrów handlowych, jednak­że każda inwestycja powinna być od­rębnie przeanalizowana pod względem lokalizacji, planowanej wielkości, pre­ferowanego zestawu najemców i grup docelowych. Po wybudowaniu centrum handlowego przy Dworcu Głównym oraz Łaciny, możliwości inwestycyjne w aglomeracji zostaną, w naszej ocenie mocno ograniczone, a rynek będzie po­trzebował kilku lat, by wchłonąć powsta­łą powierzchnię. 

 
Anna Wysocka, dyrektor działu najmu powierzchni handlowych w Polsce firmy Jones Lang LaSalle wygłosi wprowadzenie do panelu dyskusujnego o rynku centrów handlowych w Poznaniu i Wielkopolsce podczas targów Shopping Center Forum & Trade Fair 2011 w dniach 8-9 września. Więcej o imprezie na www.shoppingcenter.pl.