Karina Kreja

Pod względem wielkości aglomeracja śląska może być przyrównywana do warszawskiej. Dane Unii Metropolii Polskiej mówią, że ma 2,8 miliona mieszkańców. Układ przestrzenny konurbacji śląskiej, z wieloma równorzędnymi ośrodkami miejskimi oraz dużą i stosunkowo równomierną gęstością zaludnienia, bardzo sprzyja rozwojowi nowoczesnego handlu.

Siła nabywcza w Katowicach i Gliwicach jest porównywalna z siłą nabywczą mieszkańców Warszawy. To są dwa najsilniejsze ośrodki aglomeracji, polaryzujące układ handlu w regionie. Pod względem atrakcyjności handlowej zdecydowanie najmocniejszy, bo centralny, jest pas osadniczy pomiędzy drogą średnicową i autostradą (leżą tam m.in. Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze i Gliwice). To rejon stosunkowo jednolicie rozwinięty i silnie przekształcony, na którym liczne miasta są oddzielone dużą ilością terenów przemysłowych i poprzemysłowych, stanowiących atrakcyjne działki dla komercyjnej działalności deweloperskiej. Poza tym obszarem najważniejsze z punktu widzenia handlu miasta aglomeracji to Bytom oraz Dąbrowa Górnicza. Wszystkie one tworzą jeden organizm miejski.

W aglomeracji śląskiej są obszary już intensywnie rozwinięte pod względem nowoczesnej oferty handlowej. Mocno rozwija się centrum Katowic. Stało się tak dzięki trwającej realizacji projektu dworca i Galerii Katowickiej budowanej przez firmę Neinver. Miasto w ścisłym administracyjnym centrum mocno nasyci się powierzchnią handlową. Ale na przykład drugi biegun aglomeracji – Gliwice – cały czas ma ogromny potencjał, który planują wykorzystać deweloperzy dwóch powstających projektów: Europy Centralnej i Focus Malla. Znaczne możliwości inwestycyjne nadal istnieją na obrzeżach aglomeracji, w kilku miastach – satelitach. Na przykład w Tarnowskich Górach, mieście z 60 tysiącami mieszkańców, są tylko dwa hipermarkety z galeriami usługowymi. Aż się prosi o wybudowanie tam centrum średniej wielkości. Oferta handlowa w Tychach jest równie przestarzała. Widoczne jest nasycenie rynku centrami z dużymi hipermarketami przy jednoczesnym słabym rozwinięciu oferty centrów mniejszych, typu sąsiedzkiego.

Karina Kreja, Associate Director w dziale badań rynku i doradztwa w firmie CB Richard Ellis, wygłosi wprowadzenie do panelu dyskusyjnego o rynku centrów handlowych na Górnym Śląsku podczas targów Shopping Center Forum & Trade Fair 2011 w dniach 8-9 września. Program forum znajduje się na stronie www.shoppingcenter.pl/Program.aspx