W drugim kwartale tego roku odnotowano 35-procentowy spadek obrotów w sektorze nieruchomości handlowych w Europie. Obroty w nieruchomościach przemysłowych spadły z kolei o 46 procent. Wzrosła natomiast aktywność inwestycyjna w sektorze biurowym – z poziomu 36 procent udziałów w wolumenie wszystkich transakcji komercyjnych w pierwszym kwartale do udziału 46-procentowego w drugim. – Wielu inwestorów odzyskało wiarę w rynek biurowy, ale popyt na nieruchomości handlowe jest nadal silny – powiedział Michael Rhydderch, szef zespołu ds. rynków kapitałowych w Europie firmy Cushman & Wakefield.

– Precyzyjne wskazanie kwartalnych tendencji może być trudne ze względu na czas sprzedaży nieruchomości i warunki rynkowe zmieniające się z miesiąca na miesiąc. Jednak wbrew oczekiwaniom wolumen sprzedaży w pierwszym półroczu bieżącego roku nieznacznie się zmniejszył do poziomu 122,4 mld euro. Wydłużył się w szczególności średni czas zawierania transakcji, częściowo w związku z przeprowadzanymi przez kupujących bardzo szczegółowymi analizami due diligence i bardziej czasochłonnymi procedurami udzielania kredytów – powiedział Rhydderch.

Ogólnie rzecz biorąc, aktywność inwestycyjna na rynkach nieruchomości komercyjnych w Europie spowolniła w drugim kwartale. Wolumen obrotów wyniósł 26,2 mld euro, czyli o 11,5 procent mniej niż w pierwszych trzech miesiącach.