CH "Ogrody"

Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo w Elblągu skierowana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 2 sierpnia br.
W ciągu 30 dni wejdzie ona w życie, co oznacza, że inwestorzy Centrum Handlowego „Ogrody” mogą kontynuować proces rozbudowy obiektu zgodnie z założonym harmonogramem.

Wcześniej, 6 lipca br., wojewoda warmińsko-mazurski zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) o stwierdzenie, czy drobne formalne błędy w uchwale mają wpływ na jej ważność. Rozpatrywanie wniosku wojewody przez WSA może potrwać nawet kilka miesięcy. Ze względu na znikomość uchybień , inwestorzy centrum liczą, że sąd oddali skargę i uchwała zostanie utrzymana.

– Publikacja w Dzienniku Urzędowym dowodzi, że uwagi wojewody miały charakter czysto formalny i w żaden sposób nie podważają inicjatywy rozbudowy „Ogrodów". Fakt ten umożliwia nam działanie zgodnie z przyjętym harmonogramem, bez perspektywy opóźnienia procesu inwestycyjnego. Następnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę – mówi Tomasz Szewczyk, dyrektor zarządzający ACTEEUM Central Europe, które na zlecenie ING Real Estate przygotowuje rozbudowę CH „Ogrody". – Cały czas pozostajemy do dyspozycji w kwestii informacji, które mogą pomóc w usprawnieniu dalszej realizacji inwestycji – dodaje.

Rozpoczęcie prac przy rozbudowie Centrum Handlowego „Ogrody" zaplanowano na początek 2012, nowe „Ogrody” otwarte zostaną w roku 2013. Po zakończeniu wartej 55 mln Euro inwestycji powstanie dwukrotnie większe nowoczesne centrum o powierzchni najmu ponad 40 000 m2
z funkcjami usługowymi i rozrywkowymi.