Bożena Gierszewska-Mroziewicz

Nasze zaangażowanie nie kończy się na podpisaniu umowy. Mówiąc o budowaniu relacji partnerskich, mam na myśli stałe wsparcie, którego udzielamy naszym najemcom. Przez cały okres współpracy staramy się na bieżąco aktualizować wiedzę o wynikach finansowych osiąganych przez naszych partnerów, dzięki czemu zyskujemy kompletny obraz funkcjonowania centrum. Informacje przekazujemy im w ramach komunikacji zwrotnej, zestawiając wyniki ich sklepu z wynikami innych przedstawicieli branży i całym centrum. Wymiana tych danych jest merytoryczną podstawą do budowania trwałych relacji. Dzięki temu nasi najemcy wiedzą, że nie są pozostawieni samymi sobie i mogą liczyć na fachową pomoc.

Sukces naszych współpracowników ma bezpośredni wpływ na powodzenie całego centrum, a każdy ewentualny problem staramy się wspólnie zdiagnozować na tyle wcześnie, aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki. Dzięki pracy nad utrwaleniem relacji partnerskich i wzajemnego zaufania, wypracowany przez nas model zarządzania daje wymierne efekty. Aktualnie Neinver Asset Management zarządza obiektami, które są wynajęte niemalże w 100 procentach.

Pomimo 10 lat doświadczenia w centrach Factory, nasze podejście jest wciąż nowe na polskim rynku. Wahania koniunktury, kryzys ekonomiczny oraz zmienne nastroje konsumentów to czynniki, które na bieżąco wymuszają na nas większe zaangażowanie. Zarządzanie tak złożonymi organizmami, jakimi są centra outlet, wymaga nieustającego śledzenia zmian, które zachodzą w otaczającym nas środowisku, i wprowadzania nowych rozwiązań odpowiadających potrzebom najemców. Z perspektywy czasu możemy śmiało powiedzieć, że nasz model zarządzania, dzięki elastyczności i nakierowaniu na partnerskie stosunki, doskonale sprawdza się w polskich warunkach i skutkuje udaną współpracą z najemcami.

Bożena Gierszewska-Mroziewicz, dyrektor ds. zarządzania centrami handlowymi Neinver Asset Management, weźmie udział w panelu dyskusyjnym: Skuteczne zarządzanie centrum handlowym, który odbędzie się w ramach Shopping Center Forum&Trade Fair 2011. Program forum znajduje się na stronie: www.shoppingcenter.pl/Program.aspx