Galeria Echo w Kielcach

Pozwolenie na użytkowanie wydał inspektor nadzoru budowlanego, który przeprowadził obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Kontrola taka obejmuje zwyczajowo sprawdzenie zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie m.in. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego, czy zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Galeria Echo w Kielcach to jeden z największych obiektów handlowo-rozrywkowych w regionie świętokrzyskim. W nowym centrum znajdzie się blisko 300 sklepów i punktów usługowych. Na poziomach -1, 0 i +1 usytuowane zostaną lokale handlowe i usługowe wraz z licznymi restauracjami, kawiarniami i punktami fast-food. Ostatnią kondygnację przeznaczono na funkcje rozrywkowe i rekreacyjne. Klienci będą mieli do dyspozycji 12-torową kręgielnię, siłownię, fitness, a dla dzieci zaprojektowano bawialnię o powierzchni ok. 300 metrów kwadratowych. Również na drugim poziomie Galerii Echo zlokalizowana jest Dekorada – największe w regionie centrum wyposażenia i dekoracji wnętrz.

Powierzchnia całkowita Galerii Echo to 159 tysiące metrów kwadratowych, z czego 70 tysięcy metrów kwadratowych to powierzchnia wynajmowalna. Do dyspozycji klientów jest 2,3 tysiące miejsc parkingowych. Projekt rozbudowy Galerii Echo powstał w Pracowni Architektonicznej Detan z Kielc, natomiast projekt elewacji i wnętrz wykonała warszawska pracownia architektoniczna Open Architekci. Inwestorem projektu jest Echo Investment SA.

Echo Investment zaprezentuje swoje obiekty podczas Shopping Center Forum & Trade Fair 2011.