Anna Dworak

Galerie handlowe, szczególnie te zlokalizowane w centrach miast, pełnią ważną rolę w życiu lokalnych społeczności. Coraz mniejsze zdziwienie budzą wyniki badań, które pokazują, że galerie handlowe należą do najpopularniejszych miejsc wybieranych na randki czy też, jak w przypadku Sfery w Bielsko-Białej, zaliczane są do głównych atrakcji miasta. Centra te uczestniczą w życiu mieszkańców, stwarzają możliwość wpływania na ich postawy i zachowania. Nakłada to na zarządców dodatkową odpowiedzialność, ale i stwarza szansę. Jednym ze sposobów na przekucie tej nowej roli galerii handlowej w realne korzyści jest jej zaangażowanie kulturalne.

Galeria Sfera w swojej strategii marketingowej dużą wagę przywiązuje do działań promujących lokalną kulturę i sztukę, kultywujących tradycje i bielską tożsamość. Galeria włącza się w wydarzenia kulturalne organizowane przez lokalne władze i organizacje, a także sama inicjuje projekty z zakresu kultury i sztuki. W 2011 roku Galeria Sfera wspierała takie akcje, jak Bielska Zadymka Jazzowa czy Tydzień Kultury Beskidzkiej. Z jej inicjatywy zorganizowano także nawiązujące do włókienniczych tradycji miasta Targi Dizajnu Bielskie Sploty pod patronatem Zamku Cieszyn.

Wszystkie te działania, poza korzyściami wizerunkowymi, podnoszą wymierne wskaźniki marketingowe. Chodzi tu o świadomość i popularność galerii w szerokiej strefie zasięgu. Działania te wpływają też na odwiedzalność i przychody najemców. Na scenie galerii w ramach zakończonego właśnie Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbył się cykl koncertów zespołów folkowych z całego świata. Choć imprezy odbywały się w dni powszednie przyciągnęły do galerii 40 tysięcy osób dziennie co jest wynikiem porównywalny z odwiedzalnością weekendową. Wzrosły także dzienne utargi najemców, szczególnie z branży gastronomicznej. Ten sam efekt zaobserwować można na przykładzie koncertów Letniej Sceny Sfery odbywających się co piątek przez całe wakacje. Uczestniczą w nich nie tylko mieszkańcy Bielska Białej, ale również turyści. Dla nich galeria jest miejscem połączenia ciekawej aktywności kulturowej z zakupami. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach finansowych, jakie osiągają najemcy.