W porównaniu do wyników finansowych osiągniętych w II kwartale 2010 r., spółka zanotowała wzrost o odpowiednio: 12 oraz 469 proc. Po I połowie 2011 r. miała ponad 41,94 mln zł skonsolidowanych przychodów i 804,3 tys. zł zysku netto. Stanowi to wzrost odpowiednio o 23,4 proc. i 564 proc. – Pierwsze półrocze było bardzo dobrym okresem dla całej grupy kapitałowej LUG SA spółki grupy kontynuowały wzrost na wszystkich poziomach operacyjnych, co jest widoczne w dodatniej dynamice przychodów, zysku operacyjnym i zysku netto. Niewątpliwe naszej grupie sprzyja dobra koniunktura w sektorze budowlanym, z którym powiązane są wyniki branży oświetleniowej. Osiągnięte przez nas rezultaty potwierdzają dobrą strategię grupy dotyczącą wzrostu udziałów produktów wysoko marżowych w strukturze sprzedaży firmy, zwiększenia eksportu naszych produktów do poziomu 50,53 proc. przychodów oraz jeszcze lepszej kontroli na poziomie kosztów – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA.

Spółka w II kwartale br. kontynuowała prace nad poszerzeniem swojego portfolio o nowe oprawy wykorzystujące źródła światła LED i oprawy skierowane do nowych segmentów rynku. Łącznie w tym czasie LUG SA zakończył proces wdrażania 11 nowych opraw świetlnych, które weszły do oferty handlowej.

– Ze względu na osiągnięte przez grupę wyniki finansowe w I i II kwartale, dynamikę przychodów oraz dywersyfikację geograficzną przychodów naszej firmy podtrzymujemy opublikowaną prognozę wyników na 2011 r. i nie widzimy zagrożeń dla jej realizacji – dodaje prezes LUG SA.