Eksperci przeanalizowanli między innymi rynek inwestycyjny. Od początku 2011 roku do dnia 6 czerwca br. Całkowita wartość transakcji na rynku nieruchomości w Szczecinie zamknęła się kwotą 836 mln euro. Na sumę tę składają się poszczególne sektory: biurowy – 391 mln euro, handlowy – 373 mln euro i magazynowy – około 72 mln euro – czytamy w raporcie.

Wśród transakcji przeprowadzonych w ostatnich latach na rynku handlowym autorzy z JLLS wymieniają nabycie w 2006 roku przez Aggmore Europe Centrum Słoneczne (4,3 tysiąca metrów kwadratowych) za 10 mln euro przy prawdopodobnej stopie kapitalizacji 9 procent oraz zakup przez ING RE w 2006 roku centrum handlowego Piast (28 tysięcy metrów kwadratowych ) za kwotę 40,6 mln euro i stopie zwrotu w wysokości 6 procent.

Dwa inne obiekty handlowe w Szczecinie, mianowicie Ster i Turzyn, wchodziły w skład portfeli firm Casino i Simon Ivanhoe sprzedanych w latach 2002, 2006 i 2007. Firma GE nabyła portfel Casino w dwóch etapach: galerie handlowe za kwotę 245 mln euro w 2002 roku oraz hipermarkety za sumę 555 mln euro w 2006. Natomiast Macquarie Property Trust zakupił portfel Simon Ivanhoe za 232 mln euro. Portfele firm Casino i Simon Ivanhoe zawierały odpowiednio 16 i 5 obiektów handlowych. Ponadto, hipermarket Real w Szczecinie należał do portfela Metro, który został sprzedany w 2003 roku – czytamy w raporcie.

Dokument zawiera również informacje o obecnym rynku powierzchni handlowych i o realizowanych w aglomeracji szczecińskiej projektach deweloperskich. – Wybierając firmę Jones Lang LaSalle na partnera naszego projektu kierowaliśmy się jej doświadczeniem we współpracy z innymi polskimi miastami, jak również sztandarowym produktem firmy jakim są Raporty o Miastach. Chcieliśmy zaadaptować go do naszych lokalnych warunków. Wierzymy, iż ‘Raport o szczecińskim rynku nieruchomości’ okaże się skutecznym narzędziem w pozyskaniu przez miasto nowych inwestorów – powiedział Maciej Agaciński z Urzędu Miasta Szczecin.