Reinhold Polska AB, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przeprowadzi emisję 16,9 mln nowych akcji, która w całości zostanie objęta przez Handuk Consulting Ltd., kontrolowany przez Irlandzką Grupę Inwestycyjną oraz Alterco.

Po przeprowadzeniu emisji, Handuk Consulting będzie posiadał ponad 52 procent głosów na WZA i 70 procent udziału w kapitale Reinhold Polska. W zamian spółka przejmie trzy nieruchomości o łącznej wartości 97,6 mln zł w ramach spółek AERO 4, Coucal oraz IGI Toruń.

NWZA podjęło także decyzję o poszerzeniu składu rady dyrektorów do siedmiu osób. Powołano do niego Patricka (Padraica) Colla, Michaela Scully’ego i Marka Tarchalskiego. Funkcję przewodniczącego rady dyrektorów będzie nadal pełnił Waldemar Tevnell.

Jednocześnie Reinhold Polska AB otrzymała zawiadomienie od Rubicon Partners NFI S.A. o nabyciu
pośrednim (przez spółkę Dormberg) akcji Reinhold Polska od spółki Reinhold Group BV, które
stanowią 14,69 procent kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 60,45 procent głosów w Reinhold Polska AB.

– Cała Rada Dyrektorów, zarówno dotychczasowi jak i nowi jej członkowie, cieszy się z faktu
podejmowania niezbędnych kroków mających na celu kontynuację tak ważnego dla spółki
działania, jakim jest jej rekapitalizacja. Rada dyrektorów jest przekonana, że zaplanowane
działania będą dla firmy niezmiernie korzystne. Dążymy do uzyskania „zastrzyku” nowych
aktywów, których pozyskanie, oparte na warunkach określonych i zatwierdzonych przez NWZA,
zostanie sfinalizowane w niedługim czasie – powiedział Waldemar Tevnell, przewodniczący rady
dyrektorów Reinhold Polska AB.

 

 

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 400 osób reprezentujących 180 firm.

Zapraszamy do udziału !