Agnieszka Tomczak-Tuzińska

Polski rynek centrów handlowych przez ostanie dwie dekady rozwijał się bardzo dynamicznie, eliminując przepaść, jaka dzieliła nas w tym sektorze od rynków Europy Zachodniej. Sektor nieruchomości komercyjnych przeszedł – na skutek zmiany koniunktury gospodarczej – metamorfozę i z rynku „deweloperów” zmienił się w rynek „najemcy”, na którym przedstawiciele sieci handlowych, jak i indywidualni przedsiębiorcy, dyktują warunki.

To przejściowe odwrócenie ról jest etapem w procesie dojrzewania tego sektora rynku. Obecnie coraz wyraźniejsze jest stabilizowanie tych relacji i wzajemne zrozumienie spójności celów. Deweloperowi zależy na powodzeniu przedsięwzięcia i zdaje sobie sprawę, iż jedynym środkiem jest zadowolenie najemcy (łatwo przeliczalne na jego efektywność finansową), a sieci handlowe coraz częściej redefiniują wcześniej założone cele finansowe i dostosowują je do możliwości rynków lokalnych.

Podstawą do osiągnięcia dojrzałości rynku, poza stabilną sytuacją gospodarczą w ujęciu makro – jest wzajemna komunikacja i budowanie pozytywnych relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu. Z naszej perspektywy wyraźny jest zdecydowany progres w budowaniu tych relacji. Jednak w dalszym ciągu zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele pozostaje do zrobienia po obu stronach.

 

 

 

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 400 osób reprezentujących 180 firm.

Zapraszamy do udziału !