Sieć dyskontowa Textilmarket odnotowała wzrost sprzedaży o 15 procent – wyniosła ona 86,1 mln zł. Na rynku modowym natomiast Grupa Kapitałowa Redan zwiększyła sprzedaż o 26 procent, osiągając wartość 84,0 mln zł.

Redan poinformował także, że sprzedaż w sklepach porównywalnych (tzn. takich, które działały zarówno w pierwszym półroczu bieżącego roku jak i w poprzednim roku) w sektorze dyskontowym praktycznie utrzymała ubiegłoroczny poziom, natomiast na rynku modowym wzrosła o 14 procent.

Szacunkowa wartość marży handlowej za pierwsze półrocze 2011 roku (przychody ze sprzedaży towarów pomniejszone o koszt sprzedanych towarów) grupy Redan wzrosła o 23 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, osiągając poziom 77,5 mln zł. Grupa odnotowała wzrost wolumenu marży, zarówno na rynku dyskontowym, jak i modowym – odpowiednio o 16 i 31 procent.

Spółka odzieżowa miała 1,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2011 roku wobec 1,57 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 2,76 mln zł wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 76,61 mln zł wobec 67,39 mln zł rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Redan jest podmiotem działającym na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Działalność firmy dzieli się na dwa sektory: modowy (Top Secret, Troll, DryWash) i dyskontowy (Textil Market).

 

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału !