Spółka GTC, oprócz wyników finansowych, informuje także o kluczowych wydarzeniach, które miały wpływ na wynik finansowy. Pierwszym z nich niewątpliwie jest sprzedaż 50 procent udziałów w Galerii Mokotów, co przyniosło firmie około 110 mln euro gotówki. Kolejnym istotnym wydarzeniem było zakończenie kilku inwestycji, których wydatki wyniosły 104 mln euro i w porównaniu z rokiem ubiegłym były wyższe o 22 mln euro. GTC oszacowała też straty związane z rewaluacją portfela nieruchomości – netto 38 mln euro.

– Kryzys zadłużenia w strefie euro oraz jego wpływ na europejskie rynki finansowe, spowodował opóźnienie oczekiwanego ożywienia gospodarczego, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej. Początkowo sądziliśmy, że takie ożywienie rozpocznie się w 2011 roku, jednak trendy zaobserwowane w drugim kwartale wskazują, że nastąpi ono później niż przewidywaliśmy. Opóźnienie to ma istotny wpływ na nieruchomości handlowe w Europie Południowo-Wschodniej – jego efektem jest spadek siły nabywczej, szczególnie w odniesieniu do produktów nie-spożywczych, jak również ze względu na obniżanie stawek czynszu w centrach handlowych, co prowadzi do korekty wartości nieruchomości. Jednak, co ważne, fundamenty spółki pozostają mocne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że 50 procent ukończonych nieruchomości znajduje się w Polsce – mówi Eli Alroy, przewodniczący rady nadzorczej GTC.

 

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału !