Przychody towarowe w drugim kwartale 2011, w podziale na segmenty wyniosły w segmencie detalicznym 171 mln zł, co oznacza spadek o 5,8 procent w porównaniu do drugiego kwartału 2010 roku (182 mln zł), przy ograniczeniu powierzchni sprzedaży o 12,3 procent. W segmencie dystrybucyjnym i franczyzowym firma osiągnęła wynik 177 mln zł i odnotowała wzrost o 24,8 procent w porównaniu do drugiego kwartału 2010 roku (142 mln zł).

Natomiast przychody towarowe w pierwszym półroczu 2011 roku, w segmencie detalicznym spadły o 4,1 procent w porównaniu do pierwszego półrocza 2010 roku (367 mln zł) i wyniosły 352 mln zł, przy ograniczeniu powierzchni sprzedaży o 9,7 procent. Segment dystrybucyjny i franczyza odnotowały z kolei 21-procentowy wzrost do wartości 363 mln zł. W analalogicznym okresie 2010 roku było to 300 mln zł.

Bomi jest siecią delikatesów od 2007 roku notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Historia firmy rozpoczęła się w Trójmieście, gdzie kilkanaście lat temu otwarto pierwsze sklepy o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Akcjonariuszami Bomi są Rabat Pomorze oraz spółka Rast.

  

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału !