– Wizją grupy jest zostanie głównym właścicielem, operatorem i deweloperem centrów handlowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Portfolio budowane będzie na przynoszących dochód centrach handlowych, które zapewniają stały dopływ gotówki w długim okresie czasu. Wzrost zapewniony zostanie dzięki wyselekcjonowaniu projektów deweloperskich. Powstaną nowe obiekty, a niektóre z istniejących poddane zostaną rozbudowie – mówi Rachel Lavine, dyrektor generalny Grupy Atrium.

Kluczowymi napędami dla przyszłego wzrostu spółki mają być płynność finansowa, bezpośredni dostęp do ponad 200 mln euro, możliwość inwestowania do 1 mld euro oraz znacząca rozbudowa kanału dystrybucyjnego. – Chcemy koncentrować się na nabyciu aktywów przynoszących dochód i zwiększeniu zdolności kredytowej. Głównym celem jest także zmniejszenie kosztów długu i kapitału własnego – dodaje Lavine.

Strategia inwestycyjna Atrium w sporej części dotyczyć będzie także Polski, w której inwestor widzi duży potencjał. – Wzrost PKB w Polsce ciągle przewyższa resztę Europy. W 2010 roku polska gospodarka osiągnęła wzrost o 3,8 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. W roku 2011 oczekuje się wzrostu PKB o 3,2 procent. Ponadto poprawia się produkcja przemysłowa, oczekuje się spadku bezrobocia i wzrostu sprzedaży detalicznej. W kwietniu 2011 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 18,3 procent w porównaniu z analogicznym okresem z roku ubiegłego- mówi Katarzyna Cyz, dyrektor generalny Grupy Atrium w Polsce.
 

 

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału !