Wyłączając koszty przejęcia i reorganizacji, działalność związana z kinami przyniosła 11,3 mln euro EBITDA (wzrost o ponad 42 procent w porównaniu z drugim kwartałem 2010 roku), a zysk netto z działalności związanej z kinami wyniósł 4,1 mln EUR (135 procentowy wzrost w porównaniu z drugim kwartałem 2010).

Spółka wykazała stabilne wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy, zakończony 30 czerwca 2011, osiągając 128,2 mln euro przychodów, 24,7 mln euro skonsolidowanego EBITDA (wyłączając koszty przejęcia i reorganizacji) oraz 9,9 mln euro zysku netto (wyłączając koszty przejęcia i reorganizacji). Uwzględniając koszty przejęcia oraz koszty reorganizacji, EBITDA i zysk netto za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 wyniosły odpowiednio 22,1 mln euro oraz 7,3 mln euro. W drugim kwartale liczba sprzedanych biletów wzrosła do 7,9 mln w porównaniu z 5,8 mln w drugim kwartale 2010 (+36,2 procent).

Przychody z działalności związanej z kinami (obejmują działalność kinową, dystrybucję filmów oraz działalność związaną ze sprzedaży nieruchomości związaną z kinami) wzrosły o 34,7 procent do 62,4 mln EUR. CCI zawdzięcza ten wynik zarówno wyższym przychodom z działalności kinowej, jak również z działalności związanej z dystrybucją filmów. Firma osiągnęła 128,2 mln euro przychodów z działalności związanej z kinami w pierwszej połowie 2011 r., co oznacza wzrost o 10,1 procent rok do roku.

–W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku osiągnęliśmy ponad 10 proc. wzrost przychodów związanych z działalnością kin, pomimo wymagającej bazy porównawczej w pierwszej połowie 2010 roku, osiągniętej dzięki wyjątkowo wysokim wynikom Avatara. Ponadto w drugim kwartale osiągnęliśmy imponujący 35 proc. wzrost przychodów oraz 42 proc. wzrost EBITDA z działalności związanej z kinami. Poprawa wyników wynika w głównej mierze z konsolidacją Palace Cinemas i otwarcia kolejnych kin w ostatnich 12 miesiącach – mówi Moshe J. Greidinger, prezes Cinema City (CEO)

Całkowita liczba ekranów obsługiwanych przez spółkę wynosiła 30 czerwca 2011 r. 882 w 93 multipleksach. Spółka prowadzi również 9 kin IMAX®.

Polska pozostaje największym rynkiem działalności Spółki, z 45 procentowym udziałem w całkowitych przychodach CCI. 

 

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału !