Spółka Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zobowiązała się do wykonania wszelkich prac projektowych oraz robót budowlanych zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie galerii handlowej Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu. Za wykonanie przedmiotu umowy i innych świadczeń wykonawcy zamawiający zapłacić ma, zgodnie z umową, ponad 96 milionów zł.

Umowa zawarta między inwestorem, a wykonawcą robót określa także kary umowne wynikające z odstąpienia od umowy. Wykonawca zapłacić ma na rzecz P.A. Nova w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca 10 procent wartości łącznego wynagrodzenia umownego netto. Zaś za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu robót 0,01 procent wartości łącznego wynagrodzenia umownego netto, a za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót 0,05 procent wartości wynagrodzenia umownego netto.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo-architektoniczno-urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego. Głównymi odbiorcami realizowanych inwestycji są następujące sieci handlowe: Kaufland, Tesco, Netto.
 

R E K L A M A 

XIII SHOPPING CENTER FORUM & TRADE FAIR 2011

8-9 września 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Edycja wrześniowa została wzbogacona o Targi Nieruchomości i Inwestycji Handlowych. Weźmie w nich udział około 40 wystawców: deweloperów, inwestorów, firm doradczych i usługowych.

Swój udział zgłosiło już ponad 550 osób reprezentujących 250 firm.

Zapraszamy do udziału !